Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Evropská Členská Statistika

 

NA World Services, Inc.

PO Box 9999 – Van Nuys, CA, 91409 USA

Tel. +1/818.773.9999 Fax +1/818.700.0700 Website: www.na.org

 

World Service Office-EUROPE

B-1050 Brussels, Belgium

 

World Service Office-CANADA

Missisauga, Ontario

 

World Service Office-IRAN

Tehran, Iran

 

Členský průzkum Anonymních Narkomanů z roku 2018

Při průzkumu, který se uskutečnil v roce 2018 jsme získali rekordně největší množství odpovědí v historii. Na průzkum odpovědělo 28,945 dotazovaných a z toho 2260 bylo z Evropy. Členové mohli odpovědět v průběhu Světové Konference 2018 v Orlandu na Floridě v USA, anebo online. Několik odpovědí jsme obdrželi poštou. V tomto průzkumu jsme zaznamenali odpovědi z 27 evropských zemí a Ruska. Sbíráme tato data, abychom mohli poskytovat informace o Společenství NA, abychom posílili naše aktivity na poli vztahů s veřejností a abychom se dozvěděli více o tom jak a kde neseme naše poselství o uzdravování. Členský průzkum jsme zahájili na WCNA v roce 1996 a pokračujeme v ní již po 22 let.

Členství v NA

NA sdružuje lidi, pocházející z mnoha ras, kultur, věkových skupin, profesí a zázemí. Jediná podmínka členství je touha přestat brát drogy. Rozhodnutí, stát se členem NA je na každém člověku.

Pro členy NA neexistují žádné roční poplatky anebo příspěvky. Jsme finančně nezávislí, díky dobrovolným příspěvkům našich členů a příjmů z prodeje literatury.

NA je společenská organizace, která organizuje více než 70000 setkání ve 144 zemích, týdně.

Věk

Na základě odpovědí v průzkumu, průměrný věk členů NA v Evropě je 43.74 let.

Pod 21: 1%

21-30: 12%

31-40: 30%

41-50: 28%

51-60: 22%

Over 60: 7%

 

Pohlaví

Ženy: 39%

Muži: 60%

Ostatní: 1%

 

Etnikum

Etnická diverzita naší členské základny zdánlivě někdy koreluje s geografickou distribucí; průzkum roku 2018 byl přístupný v průběhu WCNA v Orlandu na Floridě, v našem mezinárodním časopisu The NA Way a na našem webu. Když jsme sečetli výsledky:

89% respondentů byli běloši,

3% respondentů se identifikovalo jako smíšená rasa,

1% členů se identifikovalo jako Asijci,

1% byli Černoši,

1% Hispánců,

1% bylo Středo-východní etnikum a 

4% se identifikovalo jako Ostatní.

Důležitost prvního meetingu NA

Velmi Důležitý: 53%

Důležitý: 17%

Neutrální: 14%

Mírně důležitý: 9%

Nedůležitý: 6%

Co vás ovlivnilo přijít na první NA Meeting a proč jste následně zůstali?

Bylo možno označit více odpovědí; graf ukazuje pouze 7 nejčastějších voleb:

Člen NA: 54%

Léčebna / Terapeutická organizace: 43%

Rodina: 20%

Literatura NA: 12%

Člen anebo skupina AA: 12%

Služba vykonávaná NA: 10%

Zdravotnické zařízení: 10%

Účast na setkáních:

Pravidelná účast na Meetinzích NA umožňuje zažívat naše poselství o uzdravování. Členové – účastníci průzkumu navštívili průměrně 2.25 setkání týdně.

Zaměstnanost

Zaměstnán na plný úvazek: 53%

Zaměstnán na částečný úvazek: 16%

Nezaměstnaný: 12%

Student: 7%

V důchodu: 6%

V domácnosti: 3%

Doba čistoty

Na základě odpovědí na průzkum je průměrná doba čistoty 7,88 let.

< 1 rok: 12%

1-5 let: 35%

6-10 let: 18%

11-15 let: 14%

16-20 let: 9%

>20 let: 11%

Primární droga:

Bylo možné uvést více odpovědí.

Opiáty: 29%

Alkohol: 22%

Cannabis: 15%

Stimulanty: 13%

Kokain: 9%

Opioidy: 3%

Uklidňující léky: 3%

Crack: 2%

Drogy užívané pravidelně:

Bylo možné uvést více odpovědí.

Alkohol: 68%

Cannabis: 60%

Kokain: 42%

Opiáty: 41%

Uklidňující léky: 40%

Stimulanty: 39%

Léky na předpis: 31%

Extáze: 31%

Halucinogeny: 26%

Metadon/Buprenorfin: 22%

Opioidy: 17%

Crack: 16%

Inhalanty: 9%

Ostatní: 5%

Účast v dalších 12-krokových programech:

Ano: 39%

Ne: 61%

Oblasti zlepšení v životě

Bylo možné uvést více odpovědí.

Sociální konexe: 88%

Rodinné vztahy: 87%

Koníčky/Zájmy: 80%

Zaměstnání: 68%

Stabilní bydlení: 67%

Postup ve vzdělání: 53%

V roce 2018 jsme zaznamenali, že oblasti, které respondenti uváděli nejčastěji jako zlepšené jsou vztahy s rodinou, kde zlepšení zaznamenalo 87 % respondentů a napojení na společnost, kde 88 % našich členů zaznamenalo zlepšení. Literatura NA uvádí, že aktívní závislost se projevuje rostoucí izolací a destrukcí vztahů. Uzdravování v NA pomohlo respondentům výzkumu napravit škody v jejich životě způsobené drogovou závislostí.

Oblasti života ovlivněné závislostí

Schopen udržet zaměstnání: 36%

Udržení vlastního bydlení: 41%

Udržení rodinných vztahů: 25%

Schopnost živit rodinu: 15%

Schopnost udržet stálý intimní vztah: 11%

Nic z výše uvedeného: 43%

Již mnoho let zajímá profesionály, jestli jsou závislí schopni udržet zaměstnání, rodinné vztahy a bydlení v době aktivního užívání. V průzkumu v roce 2018 jsme tuto otázku položili našim členům: 47 % respondentů uvedlo, že užívání drog ovlivnilo všechny oblasti jejich života a 34 % uvedlo, že byli schopni udržet zaměstnání. Oblasti nejvíce postižené užíváním drog byly rodinné vztahy a schopnost uživit rodinu.

O NA

Anonymní Narkomani je světové společenství uzdravujících se závislých, jehož primárním účelem je pomáhat závislým přestat brát drogy skrze program dvanácti kroků. NA není náboženskou organizací a nevyžaduje žádný specifický druh vyznání. Učí základní spirituální principy jako jsou například poctivost, otevřená mysl a ochota. Konkrétní způsob užití těchto principů je na každém členu NA jednotlivě.

Členové NA se učí jeden od druhého, jak žít bez drog a jak se uzdravovat z následků závislosti. Přes to, že NA není spojeno se žádným náboženstvím, politickou skupinou, organizací ani institucí, NA spolupracuje s profesionály a veřejností tím, že podává informace o našem společenství.

V mnoha komunitách je NA uvedeno v telefonním seznamu. Další způsob, jak získat informace o místních setkáních NA je funkce „NA Meeting Search“ na stránkách www.na.org. Otázky na setkání v jiných zemích anebo obecné informace je možné získat kontaktováním NA World Services.