12 kroků NA

 1. Přiznali jsme si, že jsme bezmocní vůči závislosti a naše životy začaly být nezvladatelné.

 2. Dospěli jsme k víře, že Moc větší než my sami může obnovit naše duševní zdraví.

 3. Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do péče Boha, jak ho my sami chápeme.

 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sebe sama.

 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě i jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.

 6. Byli jsme zcela otevřeni tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto charakterové vady.

 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.

 8. Sepsali jsme seznam lidí, kterým jsme ublížili, a stali jsme se ochotnými jim to vše vynahradit.

 9. Učinili jsme nápravy přímo těmto lidem, kdykoli to bylo možné, kromě případů, kdy by to jim anebo jiným uškodilo.

 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybili, pohotově jsme to přiznali.

 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jej my sami chápeme, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.

 12. Protože jsme se v důsledku těchto kroků spirituálně probudili, snažíme se předávat toto poselství ostatním závislým a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

 

12 tradic NA

To co jsme získali, můžeme udržet jedině bdělostí. Stejně jako je svoboda jednotlivce výsledkem 12 kroků, je svoboda skupiny výsledkem našich tradic.

 

Dokud je pouto, které nás spojuje, silnější než síla, která by nás rozdělila, všechno bude dobré.

 

1.       Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravování závisí na jednotě NA.

2.       Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita – milující Bůh, tak jak se vyjadřuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze spolehliví služebníci, kteří však nevládnou.

3.       Jedinou podmínkou pro členství je touha přestat brát drogy.

4.       Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou záležitostí, které ovlivňují jiné skupiny nebo NA jako celek.

5.       Každá skupina má pouze jediný primární účel – přinášet své poselství závislému, který ještě trpí.

6.       Skupina NA by nikdy neměla podporovat ani financovat jakékoliv zařízení nebo vnější podnikání, ani jim propůjčovat jméno NA, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodvedly od našeho primárního účelu.

7.       Každá skupina NA by měla být plně soběstačná a odmítat vnější příspěvky.

8.       Společenství Anonymní narkomani by mělo zůstat navždy neprofesionální, ale naše servisní centra mohou zaměstnávat speciální pracovníky.

9.       NA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale my můžeme vytvořit servisní rady nebo výbory přímo odpovědné těm, kterým slouží.

10.     Společenství Anonymní narkomani nemá názory na vnější otázky, proto by jméno NA nemělo být nikdy zataženo do veřejného sporu.

11.     Naše vztahy s veřejností jsou založeny spíše na přitažlivosti než na propagaci; musíme vždy udržovat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.

12.     Anonymita je spirituálním základem všech našich tradic. Vždy nám připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.

 

NAŠE MODLITBA

 

Bože, dej mi klid, přijmout to, co změnit nemohu,

odvahu změnit to, co změnit mohu 

a moudrost jedno od druhého rozpoznat.