12 KROKŮ

 

  1.   Přiznali jsme svoji bezmocnost nad závislostí  –  naše životy začaly být nezvladatelné.

  2.   Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.

  3.   Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak Ho my sami chápeme.

  4.   Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami nad sebou.

  5.   Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.

  6.   Byli jsme zcela povolni k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.

  7.   Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.

  8.   Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a stali jsme se ochotnými jim to vše vynahradit.

  9.   Vynahradili jsme jim to ve všech případech, kdy to situace dovolovala s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.

  10.  Pokračovali jsme v provádění osobní inventury a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.

  11.  Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme Ho pochopili my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání Jeho vůle a síly ji uskutečnit.

  12.  Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním narkomanům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

NAŠE MODLITBA

 

Bože, dej mi klid, přijmout to, co změnit nemohu,

odvahu změnit to, co změnit mohu 

a moudrost jedno od druhého rozpoznat.